145951
1

ֆալլուս - բացատրություն

ֆալլոսի, [գոյական] (ազգագրություն)
Առնի, քանդակապատկեր, որ մի շարք հին և նոր ժողովուրդների մոտ պաշտամունքի խորհրդանիշն Է:
1601
145951
2

ֆալլուս - հոմանիշներ

145951
4

ֆալլուս - ռուսերեն թարգմանություն

145951
3

ֆալլուս - անգլերեն թարգմանություն