145952
1

ֆալլուսանման - բացատրություն

[ածական]
Ֆալլուսի նման, ֆալլուսի ձև ունեցող:
1601
145952
2

ֆալլուսանման - հոմանիշներ

145952
4

ֆալլուսանման - ռուսերեն թարգմանություն

145952
3

ֆալլուսանման - անգլերեն թարգմանություն