145954
1

ֆալշ - բացատրություն

ֆալշի, [գոյական] (խոսակցական)
1. Կեղծիք:
2. Խարդախում:
3. (երաժշտություն) Սխալ, աղավաղում:
1601
145954
2

ֆալշ - հոմանիշներ

145954
4

ֆալշ - ռուսերեն թարգմանություն

145954
3

ֆալշ - անգլերեն թարգմանություն