145956
1

ֆալսիֆիկատ - բացատրություն

ֆալսիֆիկատի, [գոյական] (գրքային)
Կեղծված՝ խարդախված ապրանք:
1601
145956
2

ֆալսիֆիկատ - հոմանիշներ

145956
4

ֆալսիֆիկատ - ռուսերեն թարգմանություն

145956
3

ֆալսիֆիկատ - անգլերեն թարգմանություն