145957
1

ֆալսիֆիկատոր - բացատրություն

ֆալսիֆիկատորի, [գոյական] (գրքային)
Կեղծարար, զեղծարար:
1601
145957
2

ֆալսիֆիկատոր - հոմանիշներ

145957
4

ֆալսիֆիկատոր - ռուսերեն թարգմանություն

145957
3

ֆալսիֆիկատոր - անգլերեն թարգմանություն