145958
1

ֆալսիֆիկացիա - բացատրություն

ֆալսիֆիկացիայի, [գոյական]
1. Կեղծիք:
2. Կեղծարարություն, զեղծարարություն:
1601
145958
2

ֆալսիֆիկացիա - հոմանիշներ

145958
4

ֆալսիֆիկացիա - ռուսերեն թարգմանություն

145958
3

ֆալսիֆիկացիա - անգլերեն թարգմանություն