145889
1

ֆակուլտատիվ - բացատրություն

[ածական]
Ոչ պարտադիր, կամովին ընտրվող՝ որոշվող: Ֆակուլտատիվ առարկա:
1601
145889
2

ֆակուլտատիվ - հոմանիշներ

145889
5

ֆակուլտատիվ - հականիշներ

պարտադիր
145889
4

ֆակուլտատիվ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Факультативный. Ֆակուլտատիվ առարկաներ факультативные предметы, дисциплины.
145889
3

ֆակուլտատիվ - անգլերեն թարգմանություն

facultative,optional