145890
1

ֆակուլտատիվություն - բացատրություն

[գոյական]
Ֆակուլտատիվ լինելը:
1601
145890
2

ֆակուլտատիվություն - հոմանիշներ

145890
4

ֆակուլտատիվություն - ռուսերեն թարգմանություն

145890
3

ֆակուլտատիվություն - անգլերեն թարգմանություն