145892
1

ֆակուլտետային - բացատրություն

[ածական]
Ֆակուլտետին հատուկ՝ վերաբերող, ֆակուլտետի:
1601
145892
2

ֆակուլտետային - հոմանիշներ

145892
4

ֆակուլտետային - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Факультетский.
145892
3

ֆակուլտետային - անգլերեն թարգմանություն

faculty,department