145883
1

ֆակտորիա - բացատրություն

ֆակտորիայի, [գոյական]
1. Առևտրական գրասենյակ և առևտրականների բնակավայր գաղութային երկրներում:
2. Առանձին արդյունահանական (որսորդական, ձկնորսական ևն) հեռավոր շրջանների
առևտրա-մատակարարման կայան:
1601
145883
2

ֆակտորիա - հոմանիշներ

145883
4

ֆակտորիա - ռուսերեն թարգմանություն

145883
3

ֆակտորիա - անգլերեն թարգմանություն