145885
1

ֆակտուրային - բացատրություն

[ածական]
Ֆակտուրային հատուկ, ֆակտուրայի:
1601
145885
2

ֆակտուրային - հոմանիշներ

145885
4

ֆակտուրային - ռուսերեն թարգմանություն

145885
3

ֆակտուրային - անգլերեն թարգմանություն