145886
1

ֆակտուրավորել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Ֆակտուրա կազմել և ուղարկել:
2. Արտաքին տեսքը ձևավորել (գործվածքի, ապակու ևն):
1601
145886
2

ֆակտուրավորել - հոմանիշներ

145886
4

ֆակտուրավորել - ռուսերեն թարգմանություն

145886
3

ֆակտուրավորել - անգլերեն թարգմանություն