145888
1

ֆակտուրավորում - բացատրություն

[գոյական]
Ֆակտուրավորելը, ֆակտուրավորվելը:
1601
145888
2

ֆակտուրավորում - հոմանիշներ

145888
4

ֆակտուրավորում - ռուսերեն թարգմանություն

145888
3

ֆակտուրավորում - անգլերեն թարգմանություն