145887
1

ֆակտուրավորվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Ֆակտուրավորել -ի:
1601
145887
2

ֆակտուրավորվել - հոմանիշներ

145887
4

ֆակտուրավորվել - ռուսերեն թարգմանություն

145887
3

ֆակտուրավորվել - անգլերեն թարգմանություն