145895
1

ֆահմ - բացատրություն

ֆահմի, [գոյական] (գավառական)
1. Կռահում, գլխի ընկնելը:
2. Հասկացողություն:
3. Շնորհք:
1601
145895
2

ֆահմ - հոմանիշներ

145895
4

ֆահմ - ռուսերեն թարգմանություն

145895
3

ֆահմ - անգլերեն թարգմանություն