145901
1

ֆայանս - բացատրություն

Տե՛ս
1. Հախճապակի
2. Ճենապակի:
1601
145901
2

ֆայանս - հոմանիշներ

145901
4

ֆայանս - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Հախճապակի։
145901
3

ֆայանս - անգլերեն թարգմանություն