145903
1

ֆայդեշինե - բացատրություն

[ածական]
Ֆայդեշինից կարած՝ պատրաստված:
1601
145903
2

ֆայդեշինե - հոմանիշներ

145903
4

ֆայդեշինե - ռուսերեն թարգմանություն

145903
3

ֆայդեշինե - անգլերեն թարգմանություն