145904
1

ֆայտոն - բացատրություն

ֆայտոնի, [գոյական] (ժողովրդական)
Կառք:
1601
145904
2

ֆայտոն - հոմանիշներ

145904
4

ֆայտոն - ռուսերեն թարգմանություն

145904
3

ֆայտոն - անգլերեն թարգմանություն