авторитетный - ( авторите́тный )

ածական


авторитетный - Թարգմանություն

 1. հեղինակավոր, հեղինակություն ունեցող
  авторитетный ученый - հեղինակավոր գիտնական
 2. հեղինակավոր, անվերապահորեն վստահելի
  авторитетное мнение - հեղինակավոր կարծիք
  из авторитетных источников - հեղինակավոր աղբյուրներից
 3. առարկություն չընդունող, տիրական, հեղինակավոր, հրամայական
  авторитетный тон - հրամայական տոն

авторитетный - Օրինակներ

авторитетный - բացատրություն

прил.
1) Имеющий авторитет (1).
2) Заслуживающий безусловного, полного доверия или уважения.