бар - ( бар )

արական


бар - Թարգմանություն

  1. (ресторан) փոքրիկ ճաշարան, խորտկարան
  2. արական, ֆիզիկա բար (մթնոլորտային ճնշման չափի միավոր)
  3. արական ծանծաղուտ (գետաբերանի կամ ծովափի)

бар - Օրինակներ

бар - բացատրություն

1. м.
1) а) Небольшой ресторан, закусочная, где обычно пьют и едят у стойки.
б) Стойка в таком ресторане, закусочной.
2) Специальное отделение в буфете, шкафу или отдельный предмет мебели дляхранения вин.
2. м.
Наносная мель у морских берегов, обычно образующаяся при впадении реки в море.
3. м.
Единица атмосферного давления, соответствующая давлению ртутного столба в 750,1мм.
4. м.
Основная режущая часть врубовой машины и горного комбайна.