барабанить - ( бараба́нить )


барабанить - Թարգմանություն

  1. թմբկահարել, թմբուկ զարկել
  2. թխկթխկացնել, դմբդմբացնել, տկտկացնել
    барабанить пальцами по столу - մատներով սեղանին թխկթխկացնել
    барабанить на рояле - դաշնամուրը դմփդմփացնել
    дождь барабанит по крыше - անձրևը տկտկացնում է կտուրին
  3. վրա տալով խոսել, դխդխկալ

барабанить - Օրինակներ

барабанить - բացատրություն

несов. перех. и неперех.
1) Бить в барабан (1*1), играть на барабане.
2) неперех. Часто и дробно стучать.
3) а) разг. Громко стучать в дверь, в окно и т.п.
б) перен. Громко и неискусно играть (на рояле, пианино).
4) перен. разг. Говорить или читать громко, быстро, отрывисто и невыразительно.