барыш - ( бары́ш )

արական


барыш - Թարգմանություն

  1. շահույթ, վաստակ
    получить чистого барыша - ... մաքուր շահույթ ստանալ
  2. հնացած շահ, օգուտ
    быть в барыше - օգուտ (շահ) ունենալ

барыш - Օրինակներ

барыш - բացատրություն

м. разг.
1) Материальная прибыль, получаемая при торговых сделках.
2) Польза, выгода.