барьер - ( барье́р )

արական


барьер - Թարգմանություն

  1. սպորտ, արգելապատ, բարիեր
    взять барьер - արգելապատը հաղթահարել (վրայով թռչել)
  2. անջրպետ, փակոց, փոքրիկ պատնեշ
  3. հնացած արգելագիծ (մենամարտողների համար)
  4. փոխաբերական препятствие
    таможенные барьеры - մաքսային արգելափակոցներ (արգելքներ)

барьер - Օրինակներ

барьер - բացատրություն

м.
1) а) Невысокое заграждение, препятствующее проходу, проезду.
б) перен. Что-л., служащее преградой, препятствием для осуществления чего-л.
2) Препятствие в виде перегородки, перекладины на стойках (в спортивныхсостязаниях - беге, скачках и т.п.).
3) Черта перед каждым из участников дуэли на пистолетах, которую они не должныпереступать при выстреле.