бывать - ( быва́ть )


бывать - Թարգմանություն

 1. (быть, находиться) լինել, գտնվել
  по вечерам он бывает дома - երեկոները նա տանն է լինում
  он часто бывает болен - նա հաճախ հիվանդ է լինում
 2. ( происходить ) տեղի ունենալ
  заседания бывают раз в неделю - նիստերը տեղի են ունենում շաբաթը մեկ անգամ
 3. ( посещать ) այցելել, լինել
  он часто бывает в театре - նա հաճախ է լինում թատրոնում
  они бывают друг у друга - նրանք իրար այցելում են, նրանք իրար մոտ լինում են
 4. ( случаться ) անդեմ պատահել, լինել
  бывает и так - այդպես էլ է պատահում
  с ним это бывает - այդ նրա հետ պատահում է
  бывает, что - լինում է, որ

бывать - Օրինակներ

как ни в чем не бывало - կարծես ոչինչ չի պատահել
как не бывало - կարծես երբեք չի եղել
болей как не бывало - կարծես երբեք ցավ չի եղել (չի ցավել)

бывать - բացատրություն

несов. неперех.
1) Происходить, совершаться, случаться (обычно неоднократно).
2) а) Быть, существовать, иметься (обычно неоднократно).
б) Встречаться, попадаться порою, иногда.
3) а) Находиться, присутствовать, пребывать где-л. (обычно неоднократно).
б) Участвовать в чем-л.
4) Приходить, приезжать куда-л., посещать кого-л., что-л. (обычнонеоднократно).