бык - ( бык )

արական


бык - Թարգմանություն

  1. եզ, ցուլ
  2. վայրի եղջյուրավոր անասունների որձը, ցուլ
  3. հաճախ , արական, հոգնակի կամրջանեցուկ, կամրջասյուն

бык - Օրինակներ

здоров как бык - ցուլի պես առաղջ է
взять быка за рога - ասացված. եզան եղջյուրից բռնել, անմիջական առարկային անցնել
уперся как бык - եզի նման համառում է

бык - բացատրություն

1. м.
1) Домашнее рогатое животное отряда крупных парнокопытных млекопитающих; самецкоровы.
2) Самец некоторых домашних и диких рогатых парнокопытных животных.
2. м.
Массивная промежуточная опора моста или гидротехнических сооружений.