бытование - ( бытова́ние )


бытование - Թարգմանություն

գոյություն ունենալը, առկա լինելը, գոյություն, առկայություն (կենցաղում)

бытование - Օրինակներ

бытование - բացատրություն

ср.
1) Существование, наличие, распространенность чего-л.
2) устар. Жизнь, условия существования кого-л.