быть - ( быть )


быть - Թարգմանություն

 1. լինել
  быть здоровым - առողջ լինել
  он был рабочим - նա բանվոր է եղել, նա բանվոր էր
 2. ( иметься ) ունենալ
  у него есть сын - նա որդի ունի (նա տղա ունի)
  у нас будет о чем поговорить - մենք խոսելու բան կունենանք
  нам есть чему порадоваться - մենք ուրախանալու բան ունենք
  у нас не было времени - մենք ժամանակ չունեինք
 3. ( существовать ) լինել, գոյություն ունենալ
  его еще не было тогда на свете - նա այն ժամանակ դեռ գոյություն չուներ աշխարհում
 4. ( находиться ) լինել, գտնվել
  я буду дома - ես տանը կլինեմ
  быть в отсутствии - բացակա լինել
  я там не был - ես այնտեղ չկայի (չեմ եղել)
  книги были в шкафу - գրքերը պահարանում էին, գրքերը գտնվում էին պահարանում
  быть в пальто - վերարկույով լինել, հագին վերարկու լինել
 5. ( происходить, состояться ) տեղի ունենալ, կայանալ, կատարվել
  заседание будет в четверг - նիստը կկայանա հինգշաբթի
  завтра будет дождь - վաղն անձրև կգա

быть - Օրինակներ

быть обязанным кому-л - մեկին պարտական լինել
быть в состоянии - ի վիճակի լինել
быть впору - չափին գալ, հարմար լինել
быть беде - փորձանք է գալու
быть по сему - թող այսպես լինի
как быть - ինչ անել
быть не при чем - ոչ մի կապ չունենալ
так и быть - թող այդպես լինի
должно быть - հավանորեն, պետք է որ
была не была - խսկց. ինչ էլ որ պատահի, ինչ ուզում է լինի
стало быть - հետևաբար, ուրեմն
будь что будет - խոկց. ինչ ուզում է լինի
быть может, может быть - միջանկ. բառ- գուցե
не может быть - չի կարող պատահել
и был таков - խոկց. փախավ, անհայտացավ, ծլկեց
не тут-то было - խոկց. չկարծես այդպես, այդպես չեղավ, բայց ուր
будьте добры - բարի եղեք

быть - բացատրություն

несов. неперех.
1) а) Как семантически самостоятельный глагол означает: 1) иметься,существовать; 2) присутствовать
б) располагаться, размещаться где-л.;
в) разг. находиться на ком-л. (об одежде); 3) посещать кого-л., что-л.;
г) разг. прибывать (о транспорте); 4) происходить, совершаться, случаться; 5)разг. есть, имеется (при предположительном указании на количество).
2) а) Как вспомогательный глагол или глагол-связка употребляется: 1) всоставном именном сказуемом (в настоящем времени обычно опускается);
б) в значении: пребывать в каком-л. состоянии или положении (в соответствии созначением управляемого существительного); 2) в составном глагольном сказуемом в сочетании со словами.: должен, можно, надо, нужно и т.п., а также с личными формами глаг.: мочь, хотеть; 3) в составном глагольном сказуемом в образованиях будущего времени изъявительного наклонения;
в) в сложных формах страдательного залога; 4) в формах будущего времени взначении глагола-связки настоящего времени.