давить - ( дави́ть )


давить - Թարգմանություն

 1. (на что) ճնշել, ճնշում գործ դնել, ճնշում կատարել
  снег давит на крышу - ձյունր ճնշում է տա՛նիքի վրա
  пар давит на поршень - գոլորշին մխոցի վրա ճնշում է կատարում, գոլորշին ճնշում է մխոցր
 2. սեղմել
  давить на кнопку - կոճակը սեղմել
 3. ( жать, выжимать ) մղել քամել, ճմլել, ճզմել, տրորել
  давить лимон - լիմոնը մզել
  давить виноград - խաղողը ճզմելով հյութր հանեի խաղողր տրորել
 4. ( стягивать жать, стискивать, сжимать ) հուպ տալ, սեղմել
  сапог давит мою; ногу - կոշիկը (երկարաճիթ) ոտքս հուպ է տալիս
  воротник давит мне шею - օձիքը սեղմում է վիզս
 5. ( задавить ) տակն առած ճզմել, ճխլել, տրորելով սպանել, տակը գցել, ջարդել
  давить гусениц - թրթուրները տրորելով սպանել, թրթուրներ ճզմել
 6. ( душить ) խեղդել
  лиса давит кур - աղվեսը խեղդում է հավերին
 7. ( кого-что ), փոխաբերական ճնշել, նեղել, չարչարել, հարստահարել
  капитал давит из рабочих - կապիտալը ճնշում՝ հարստահարում է բանվորներին
  мне давит грудь - կուրծքս ճնշում է, կուրծքս ցավում է

давить - Օրինակներ

давить - բացատրություն

несов. перех. и неперех.
1) а) Жать, прижимать, придавливать своей тяжестью, массой.
б) неперех. Действовать силой упругости.
в) перен. Притеснять, угнетать.
г) перен. Стеснять, не давая возможности свободно чувствовать себя, свободновыражать свои мысли, мнения и т.п.
д) перен. перех. Заглушать, подавлять, не давая обнаружиться.
2) перен. перех. Вызывать мрачные, тяжелые мысли, приводить в подавленноесостояние, настроение; тяготить, угнетать.
3) а) С силой нажимать, надавливать.
б) перех. В тесноте прижимаясь друг к другу, стискивать, сдавливать.
в) Вызывать ощущение тяжести, болезненного сжатия в груди, сердце и т.п.
г) перех. Сжимать грудь, горло, затрудняя дыхание (о слезах, рыданиях или осильном чувстве).
д) перен. разг. неперех. Оказывать сильное воздействие на кого-л., что-л.,склонять, побуждать к чему-л.
4) Слишком тесно охватывать, плотно прилегать, быть чересчур тесным, узким (ободежде, обуви и т.п.).
5) разг. перех. Умерщвлять, сжимая горло; душить.
6) а) перех. Сжатием или своей тяжестью ломать, раскалывать, расплющивать.
б) Расплющивая, умерщвлять, уничтожать (насекомых).
в) разг. Наезжая, подминая под себя, калечить, убивать.
7) а) перех. Разминать, выжимая сок.
б) Выдавливать (сок, масло и т.п.) из чего-л.