давно - ( давно́ )

մակբայ


давно - Թարգմանություն

 1. վաղուց, վաղ ժամանակներում
  это было давно - այդ եղել է վաղուց
  он давно пришел - նա վաղուց է եկել
  давно пора уходить - վաղուց գնալու ժամանակն է
 2. վաղուցվանից, շուտվանից, վաղուց
  я давно его не видел - ես նրան չեմ տեսել վաղուցվանից, ես նրան վաղուց չեմ տեսել
  я уже давно жду вас - ես ձեզ արդեն շուտվանից եմ սպասում
  давно бы так - խսկց. վաղուց պետք է աքդպես լիներ

давно - Օրինակներ

давно - բացատրություն

нареч.
1) Задолго до настоящего времени, много времени тому назад.
2) В течение долгого времени, с давних пор вплоть до настоящего момента.