единожды - ( еди́ножды )

մակբայ


единожды - Թարգմանություն

  1. մեկ անգամ, միայն մի անգամ, բազմապատկած մեկով
    единожды пять - пять - մեկ անգամ հինգ՝ հինգ
  2. մի անգամ
    единожды изрек - մի անգամ (մի օր) ասաց

единожды - Օրինակներ

единожды - բացատրություն

нареч. устар.
1) Один раз.
2) Однажды, как-то раз.