единоличный - ( единоли́чный )

ածական


единоличный - Թարգմանություն

 1. մենատնտեսական
  единоличное хозяйство - մենատնտեսություն
  единоличное крестьянское хозяйство - գյուղացիական մենատնտեսություն
 2. ( осуществляемый одним лицом ) միանձնյա, անհատական
  единоличная власть - միանձնյա իշխանություն
  единоличное управление - միանձնյա կառավարում, միանձնյա կառավարչություն
  единоличное мнение - անհատական կարծիք

единоличный - Օրինակներ

единоличный - բացատրություն

прил.
1) Совершаемый, осуществляемый только одним лицом.
2) Принадлежащий одному лицу.