единство - ( еди́нство )


единство - Թարգմանություն

 1. միասն(ական)ություն, համախմբվածություն
  единство нации - ազգի միասնություն
  единство Родины и диаспоры - Հայրենիքի և սփյուռքի միասնականություն
  политическое единство оппозиции - ընդդիմության քաղաքական միասնություն
 2. միասնություն, անխզելիություն, միություն
  единство теории и практики - թեորիայի և պրակտիկայի (տեսության և գործնականի) միասնություն
  единство противоположности - փիլ. հակադրությունների միասնություն
 3. ընդհանրություն, միասնություն, կատարյալ նմանություն
  единство интересов - շահերի միասնություն
  единство мнений - կարծիքների ընդհանրություն
 4. միություն
  единство действия, единство места, единство времени - գործողության միություն, տեղի միություն, ժամանակի միություն (կլասիկ ողբերգության պահանջները)
 5. միասնություն, համաձայնեցում, համերաշխություն
  единство действий - գործողությունների միասնություն

единство - Օրինակներ

единство - բացատրություն

ср.
1) Отвлеч. сущ. по знач. прил.: единый (2*).
2) Общность, солидарность.
3) а) Отсутствие дробления; цельность.
б) Неделимость.