едко - ( е́дко )

մակբայ


едко - Թարգմանություն

  1. կծու, խայթողաբար, խոցոտչաբար, սուր ծաղրով
  2. գրգռիչ կերպով, սուր
    едко пахло бензином - բենզինի սուր հոտ էր գալիս

едко - Օրինակներ

едко - բացատրություն

нареч.
Соотносится по знач. с прил.: едкий.