завизжать - ( завизжа́ть )


завизжать - Թարգմանություն

սկսել ճչալ, ծղրտալ, ճվճվալ, ճղճղալ, վայնասուն բարձրացնել, խզալ, խզխզալ, ճռճռալ, ճռնչել, վնգստալ, վնգվնգալ, կաղկանձել

завизжать - Օրինակներ

завизжать - բացատրություն

сов. неперех.
1) Начать визжать, пронзительно, визгливо кричать.
2) перен. Начать издавать визгливые, резкие звуки (о предметах).