завладеть - ( завладе́ть )


завладеть - Թարգմանություն

  1. (захватить), кем-чем գրավել, տիրել, զավթել
    завладеть неприятельской крепостью - թշնամու բերդը զավթել
  2. փոխաբերական իշխել, գրավել, հրապուրել, տիրապետել, սեփականել
    завладеть умами - մտքերին տիրապետել, մտքերի վրա իշխել
    завладеть вниманйем - ուշադբութիւնը գրավել (սեփականել)
  3. իրեն ենթարկել, իր ազդեցության տակ գցել

завладеть - Օրինակներ

завладеть - բացատրություն

сов. неперех.
см. завладевать.