завод - ( заво́д )

արական


завод - Թարգմանություն

 1. (предприятие) գործարան
  металлургический завод - մետաղագործարան
  тракторный завод - տրակտորաշինական գործարան
  кирпичный завод - աղյուսի գործարան
  лесопильный завод - սղոցարան
  стекольный завод - ապակու գործարան
  сахарный завод - շաքարի գործարան
  винокуренный завод - գինեգործարան
  пивоваренный завод - գարեջրի գործարան
  конский завод, конный завод - ձիաբուծարան
  рыбоводный завод - ձկնաբուծարան
 2. արական, միայն եզակի լարում, լարելը, լարվածք
 3. լարք, լարելու հարմարանք
  испорченный завод - փչացած լարք
 4. լարք, լարքամիջոց
  часы с недельным заводом - մի շաբաթվա լարքով ժամացույց
 5. պոլիգրաֆիա տպաքանակի առաջին մասը

завод - Օրինակներ

у нас этого и в заводс нет - դա չկա ու չի եղել, այսպիսի բան չկա
на завод - կամ
для завода - բազմացման համար

завод - բացատրություն

1. м.
1) а) Промышленное или промысловое предприятие, обычно крупное.
б) Люди, работающие на таком предприятии.
2) а) Предприятие для разведения породистых племенных животных.
б) Разведение породистых, племенных животных.
2. м.
1) Действие по знач. глаг.: заводить (1*4), заводиться (1*2).
2) Срок действия заведенного часового механизма.
3) Приспособление в механизме, посредством которого механизм приводится вдействие.
4) Часть тиража книги, выпущенная в одной типографии в разное время илиодновременно изготовленная в нескольких типографиях.