иглистый - ( игли́стый )

ածական


иглистый - Թարգմանություն

  1. (բույսերի մասին) փշավոր, փշոտ
    иглистый кактус - փշոտ կակտուս
  2. ( կենդանիների մասին ) ասեղնապատ, փշապատ
    иглистый тритон - փշապատ տրիտոն
  3. ասղաբյուրեղավոր
    иглистый лёд - ասղաբյուրեղավոր սառույց

иглистый - Օրինակներ

иглистый - բացատրություն

прил.
1) Имеющий иглы.
2) Покрытый иглами, состоящий из игл.