какой - ( како́й )

դերանուն


какой - Թարգմանություն

 1. հարց ի՞նչ, ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր
  какая сегодня погода? - ինչպիսի՞ եղանակ է այսօր
  какая из этих книг интересней? - այս գրքերից ո՞րն է ավելի հետաքրքրական
  к какому выводу вы пришли? - ի՞նչ եզրակացության եկաք
 2. հարաբ ինչ, որ, ինչպիսի
  не знаю, какую книгу вам дать - չգիտեմ, ձեզ ինչ գիրք (որ գիրքը) տամ
 3. չեզոք ի’նչ, ինչպիսի ~, որպիսի~
  какая радость - ի~նչ ուրախություն
  какие молнии! - ի՜նչ կայծակներ
  какие храбрецы! - ինչպիսի~ քաջեր
 4. անորոշ ինչ, որպիսի, ինչպիսի, ով
  он задержался неизвестно по каким обстоятельствам - նա ուշացավ, անհայտ է, թե ինչ հանգամանքներով
  добряк каких мало - բարեսիրտ, որի նման քչերը կան (որպիսին քչերն են)
  какую книгу ни возьмешь - ինչ գիրք էլ վերցնես
  какой человек ни придёт - ինչ մարդ էլ գա
 5. բաժանական, ինչ, ինչպիսի
  кому какой попадётся - ում ինչպիսին կընկնի

какой - Օրինակներ

когда - տարբեր ժամանակում տարբեր, ոչ միատեսակ
какое! - խսկց. իкакնչ, որտեղիкакց. իкакնչ ես ասում
какое! и слышать не хочет - որտեղիкакց, լսել էլ չի ուզում
какой ни, на есть - ինչ որ կա, պատահածը
ни в какую! - ոչ մի դեպքում
ни под каким видом - ոչ մի կերպ
какой такой? - հատկապես ո՞ր, ի՞նչ
еше как! - այն էլ ինչպիսիкак
какой из себя - արտաքինով ինչպիսին է
какой бы то ни было - ամեն տեսակ, որևէ
хоть как! - որը կամենաս, ինչպիսին կուզես, որն ուզում ես, յուրաքանչյուրը
какое сегодня число - այսօր ամսի քանի՞սն է

какой - բացատրություն

местоим.
1) Употр. при выражении вопроса о качестве или свойстве кого-л., чего-л.; каков(1).
2) Употр. при обозначении оценки качества, свойства кого-л., чего-л., приудивлении, восхищении или возмущении кем-л.; каков (2).
3) Употр. в риторических вопросах, восклицаниях или ответных репликах привыражении полного отрицания чего-л.; соответствует по значению сл.: разве, вовсе не, совсем не, никакой.
4) Употр. как союзное слово, присоединяя: изъяснительные, определительные иуступительные придаточные предложения.
5) То же, что: какой-нибудь (1).