как-нибудь - ( ка́к-нибудь )

մակբայ


как-нибудь - Թարգմանություն

  1. որևէ ձևով, որևէ կերպ
    надо как-нибудь помочь ему - պետք է որևէ կերպ օգնել նրան
  2. ( кое-как, небрежно ) մի կերպ, անփութորեն
    он всё делает как-нибудь - նա ամեն ինչ անփութորեն է անում
  3. ( когда-либо ), խոսակցական երբևէ, մի օր, մի անգամ, որևէ ժամանակ
    зайдите ка мне как-нибудь на будущей неделе - հաջորդ շաբաթվա մեջ որևէ ժամանակ անցեք ինձ մոտ

как-нибудь - Օրինակներ

как-нибудь - բացատրություն

I
нареч.
1) Каким бы то ни было образом, способом; так или иначе.
2) разг. Недостаточно хорошо; кое-как, небрежно.
3) разг. Когда-нибудь, в недалеком будущем.
II
нареч.
см. как-нибудь.