лавина - ( лави́на )

իգական


лавина - Թարգմանություն

  1. հուսին, ձյունի մեծ զանգվածակույտ
  2. փոխաբերական հեղեղ, սրընթաց հոծ զանգված
    лавина войск - զորքերի հեղեղ
  3. ( лавиной ), մակբայ, նշանակությամբ հոծ զանգվածով
    народ шел лавиной - ժողովուրդն ընթանում էր հոծ զանգվածով

лавина - Օրինակներ

лавина - բացատրություն

ж.
1) а) Масса снега, воды и т.п., низвергающаяся с высоты.
б) перен. Стремительно, неудержимо движущаяся масса кого-л., чего-л.
2) перен. Что-л. нарастающее, скапливающееся в большом количестве.