лавировать - ( лави́ровать )


лавировать - Թարգմանություն

  1. խուսավարել, խոտորավարել
    лавировать между льдами - մեծ սառցակտորների արանքով խուսավարել
  2. խուսանավել, խոտոր-մոտոր նավարկել
  3. փոխաբերական դժվարություններից վարպետորեն խույս տալ, խուսավարել, խուսանավել

лавировать - Օրինակներ

лавировать - բացատրություն

несов. неперех.
1) Двигаться под парусами против ветра по ломаной линии, поворачиваясь к ветрупопеременно то правым, то левым боком (о парусном судне).
2) а) Двигаться не прямо, искусно обходя препятствия.
б) перен. Действовать хитро, искусно выходить из затруднительного положения,избегая конфликтов и осложнений.