лавочка - ( ла́вочка )

իգական


лавочка - Թարգմանություն

  1. փոքրիկ նստարան
  2. իգական, խոսակցական, նվազական փոքրիկ խանութ, փոքրիկ կրպակ
  3. փոխաբերական անազնիվ գործունեությամբ միացած անձնավորությունների խմբակ, չարախանութ

лавочка - Օրինակներ

по пьяной лавочке - հսրկ. հարբած վիճակում
это одна лавочка - փխբ. դա մի խմբակ է
закрывать лавочку - խանութը փակել, գործունեությանը վերջ դնել, դադարեցնել

лавочка - բացատրություն

1. ж. разг.-сниж.
1) Сомнительное предприятие, нечестная затея.
2) Группа людей, участвующих в таком предприятии, с корыстными целямиподдерживающих друг друга.
2. ж. разг.
1) Уменьш. к сущ.: лавка (1*).
2) Ласк. к сущ.: лавка (1*).
3. ж. устар.
1) Уменьш. к сущ.: лавка (2*).
2) Ласк. к сущ.: лавка (2*).