ландшафт - ( ландша́фт )

արական


ландшафт - Թարգմանություն

  1. լանդշաֆտ, բնատեսարան, բնապատկեր, պեյզաժ
    живописный ландшафт - գեղեցիկ լանդշաֆտ
  2. աշխարհագրություն բնատեսք, երկրապատկեր, լանդշաֆտ
    горный ландшафт - լեռնային լանդշաֆտ
    долинный ландшафт - հովտային լանդղաֆտ
  3. գյուղապատկեր, գյուղական տեսարանի նկար

ландшафт - Օրինակներ

ландшафт - բացատրություն

м.
1) Общий вид местности, ее строение.
2) устар. Картина, рисунок, изображающие природу.
3) Природный географический комплекс, для которого характерно сочетаниеопределенных признаков: рельефа, климата, почв, растительного мира и т.п.