магистерство - ( маги́стерство )


магистерство - Թարգմանություն

  1. մագիստրոսություն (գիտական աստիճան)
  2. պատմական մագիստրություն (մագիստրի իշխանություն)

магистерство - Օրինակներ

магистерство - բացատրություն

1. ср.
Деятельность магистра (1*2).
2. ср.
Правление, власть магистра (2*).