максимум - ( ма́ксимум )

ածական


максимум - Թարգմանություն

 1. առավելագույն, մաքսիմում
  максимум знаний - առավելագույն գիտելիքներ
 2. արական ամենամեծը, ամենաշատը, առավելը
  максимум, что я могу сделать - ամենաշատը, ինչ որ ես կարող եմ անել
  максимум осадков - տեղումների առավելը, ամենաշատ տեղումները
 3. ածական անփոփոխմաքսիմում
  программа- максимум - մաքսիմում ծրագիր

максимум - Օրինակներ

максимум - բացատրություն

1. м.
Наибольшее, предельное количество чего-л., наибольшая величина, высшая степеньчего-л. (противоп.: минимум).
2. нареч. разг.
Самое большее.