макушка - ( маку́шка )

իգական


макушка - Թարգմանություն

  1. գագաթ, կատար (ծառի, լեռան և այլն)
    макушки деревьев - ծառերի կատարներ
  2. խոսակցական գագաթ (գլխի)
    сдвинуть шапку на макушку - գդակը գագաթին դնել, գդակը դեպի գագաթը շարժել

макушка - Օրինակներ

у него ушки на макушке - խսկց. նա ականջները սրել է (ուշադրությունը սրել է)

макушка - բացատրություն

ж.
1) Верхняя оконечность, вершина чего-л. (дерева, дома, горы и т.п.).
2) Верхняя часть головы.