малоподвижный - ( малоподви́жный )

ածական


малоподвижный - Թարգմանություն

  1. դժվարաշարժ, դժվարությամբ շարժվող
    малоподвижный сустав - դժվարաշարժ հոդ
  2. ածական ծանրաշարժ, սակավաշարժ, դանդաղաշարժ, հույլ
    малоподвижный молодой человек - դանդաղաշարժ ետիտասարդ
  3. սակավաշարժ, քիչ շարժուն, նվազ շարժուն
    малоподвижный образ жизни - քիչ շարժուն ապրելակերպ

малоподвижный - Օրինակներ

малоподвижный - բացատրություն

прил.
1) Обладающий малой способностью к движению.
2) Избегающий движений, мало, неохотно двигающийся.
3) Мало меняющий выражение (о лице).