малоразвитый - ( малора́звитый )

ածական


малоразвитый - Թարգմանություն

  1. քիչ զարգացած, նվազ զարգացած
    малоразвитая отрасль промышленности - արդյունաբերության նվազ զարգացած ճյուղ
  2. քիչ զարգացած, թերզարգացած
    малоразвитые конечности - թերզարգացած վերջավորություններ
  3. նվազ զարգացողություն ունեցող, քիչ կրթված, քիչ զարգացած
    малоразвитый человек - քիչ զարգացած մարդ, նվազ զարգացողություն ունեցող մարդ

малоразвитый - Օրինակներ

малоразвитый - բացատրություն

прил.
1) Не достигший полного физического развития; недоразвитый.
2) Не имеющий достаточного умственного развития, кругозора.
3) Не достигший должного уровня развития.