на - ( на )


на - Թարգմանություն

 1. հետ երբ պատասխանվում է куда? հարցին
 2. ա) վրա (թարգմանվում է նաև տրական և հայցական հոլովներով)
  положить на стол - սեղանին դնել, սեղանի վրա դնել
  залезть на крышу - կտուրը բարձրանալ
  лечь на диван - բազմոցի վրա՝ բազմոցին պառկել
 3. բ) երբ ցույց է տալիս ուղղություն դեպի առարկա, վայր և նմ թարգմանվում է հայցական հոլովով, երբեմն դեպի նախդիրով
  выйти на улицу - փողոց դուրս գալ
  двигаться на север - դեպի հյուսիս շարժվել
  поехать на Кавказ - Կովկաս մեկնել, Կովկաս գնալ (փոխադրամիջոցով)
  пойти на концерт - համերգ գնալ
 4. հոլով գործհետ, երբ պատասխանվում է где? հարցին
 5. ա) վրա
  оставить на столе - սեղանի վրա թողնել
  лежать на песке - ավազի վրա պառկել
 6. բ) գործողության տեղ ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է ներգոյական հոլովով
  жить на юге - հարավում ապրել
  работать на заводе - գործարանում աշխատել
 7. հայցական, հոլով և նախդրիվհետ, երբ պատասխանվում է когда? հարցին, թարգմանվում է ժամանակի տրականով և հայցականով՝ ցույց տալով ժամանակ
  на праздниках - տոներին
  на Новый год - Նոր տարուն
  на другой день - հաջորդ օրը
  на пятидесятом году жизни - հիսուն տարեկան հասակում
  на той неделе - մյուս շաբթին
 8. հայցական, հոլով հետ, երբ նշանակում է ժամկետ, ժամանակամիջոց, ժամանակ, թարգմանվում է զանազան հոլովներով և կապակցություններով
  на несколько дней - մի քանի օրով
  на некоторое время - մի առ ժամանակ(ով)
  взять книгу на два дня - գիրքը վերցնել երկու օրով
  собрание отложено на понедельник - ժողովը հետաձգված է երկուշաբթի
  выполнение плана на первое мая - պլանի կատարումն առ մեկն մայիսի
  уроки на завтра - վաղվա դասերը
  план на этот год - այս տարվա պլանը
  отпуск на один месяц - մի ամսով արձակուրդ
  на месяц раньше - մի ամիս առաջ, մի ամսով առաջ
 9. հոլով նախդրիվհետ՝ փոխադրամիջոց ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է գործիականով
  ехать на поезде - գնացքով գնալ՝ ճամփորդել
  лететь на самолете - ինքնաթիռով թռչել
  плыть на пароходе - նավով լողալ
  кататься на лодке - նավակով ման գալ
  ходить на коньках - դահուկներով քայլել
 10. հոլով նախդրիվհետ՝ գործողության և պատրաստելու միջոց ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է միջոցի գործիականով
  жарить на сале - ճարպով տապակել
  тесто на дрожжах - թթխմորով խմոր
  варенье на сахаре - շաքարով մուրաբա
  завод работает на нефти - գործարանն աշխատում է նավթով
 11. հայցական, հոլով հետ՝ դեր, նպատակ, բաշխում ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է զանազան կապակցություններով
  комната на два человека - երկու հոգու (համար) սենյակ
  ужин на десять человек - տասը մարդու (համար) ընթրիք
  по книге на каждого - յուրաքանչյուրին մեկական գիրք
  ведомость на выдачу зарплаты - աշխատավարձ վճարելու անվանացուցակ
  средства на строительство - շինարարության միջոցներ
  материал на пальто - վերարկուի կտոր
  подарить на память - հիշատակ տալ
  взять на воспитание - վերցնել դաստիարակության համար, դաստիարակության վերցնել
  подать на пенсию - կենսաթոշակ խնդրել, դիմել կենսաթոշակ ստանալու (համար)
  разведка на нефть - նավթի հետախուզություն
  испытывать на прочность - դիմացկունությունը փորձել
  на что это ему нужно? - դա նրա ինչի՞ն է պետք
 12. հայցական, հոլով հետ` դրամական գումարի քանակը որոշելիս թարգմանվում է տրական հոլովով
  купить на десять рублей - տասը ռուբլու գնում կատարել
 13. հայցական, հոլով հետ՝ բագմապատկիչ կամ բաժանարար նշանակելու դեպքում թարգմանվում է այլևայլ կապակցություններով
  разделить на три - երեքի վրա բաժանել
  помножить пять на три - հինգը երեքով բազմապատկել
  комната площадью четыре на шесть метров - չորսը վեց մետրի վրա մակերեսով սենյակ
 14. հայցական, հոլով հետ՝ կոտորակում ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է սովորաբար տրական հոլովով
  разделить на две части - բաժանել երկու մասի
  разбить на параграфы - պարագրաֆների բաժանել
  разрезать на куски - կտոր-կտոր անել, կտորների բաժանել
 15. հայցական, հոլով, նախադրություն ևհետ՝ «говорить», «читать», «отписать», «переводить » և նմ բայերի լրացում լինելու դեպքում թարգմանվում է սովորաբար գործիականով կամ «երեն» (ռուսերեն, ֆրանսերեն) ածանց ստացող բառով
  перевести на армянский язык - թարգմանել հայերեն
  говорить на русском языке - ռուսերեն լեզվով խոսել
  свободно читать на армянском языке - հայերեն լեզվով ազատ կարդալ
 16. հոլով, նախադրություն հետ` «играть» բայի լրացում լինելու դեպքում թարգմանվում է հայցականով
  играть на рояле - դաշնամուր նվագել
  играть на бильярде - բիլյարդ խաղալ
 17. հոլով նախդրիվհետ` կառուցվածք, կազմություն, որպիսություն, վիճակ ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է ածական որոշիչով կամ գործիական հոլովով
  вагон на рессорах - զսպակավոր վագոն
  матрац на пружинах - զսպանակավոր ներքնակ
  человек на костылях - անթացուպերով մարդ, հենակավոր մարդ
  пальто на вате - բամբակե աստառով վերարկու
  шуба на меху - մորթե աստառով մուշտակ
 18. հայցական, հոլով հետ՝ զուգընթաց հանգամանքներ և պայմաններ ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է գործիական հոլովով
  на голодный желудок - սոված փորով
  на свежую голову - թարմ գլխով
 19. հայցական, հոլով հետ՝ որևէ հատկանիշ ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է գործիական հոլովով կամ ուղղականով
  хромать на одну ногу - մի ոտով կաղալ
  глух на одно ухо - մի ականջը խուլ
 20. հայցական, հոլով հետ՝ գործողության ձև ցույց տալու դեպքում թարգմանվում է զանազան հոլովներով և կապակցություններով
  верить на слово - ասածին հավատալ, ասած խոսքին հավատալ
  вызубрить на зубок - բերան անել, ջրի պես իմանալ
  жить на свой заработок - իր աշխատավարձով ապրել
 21. ( возьми ), խոսակցական, բառ-մասնիկ ա’ռ, ահա', վերցրո’ւ
  на, возьми! - ահա', վերցրո՜ւ
  на тебе книгу - ա’ռ քեզ գիրք, վերցրու այս գիրքը
 22. խոսակցական, բառ-մասնիկ

на - Օրինակներ

на бегу - 1) վազելիս 2) փխբ. շտապով, սրընթաց
на лету - 1)թռչելիս 2) փխբ. արագ, անմիջապես
на мой взгляд - իմ կարծիքով
на моих глазах - իմ աչքերի առաջ
#«на» նախդիրի գործածության այլ դեպքերը կարելի է գտնել այն - բառահոդվածներում, որոնց գլխաբառի հետ նա կազմում է սերտ կապակցություն
вот тебе (и) на! вот те на! - ա’յ քեզ բան. на поди դե’հ արի տես, հիմա ի'նչ անենք
какой ни на есть - ինչպիսին էլ լինի, ինչ որ կա
кто ни на есть - ով էլ լինի, ով որ կա
что ни на есть - ինչ էլ լինի, ինչ որ կա

на - բացատրություն

1. предлог
1) а) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении пространственных отношений: 1)с вин. пад. - при указании на: а) предмет, на поверхность которого направлено действие,
б) предмет, на котором помещается, укрепляется какой-л. другой предмет,
в) направление действия на предмет, который мыслится как место, средоточиекакого-л. свойства, состояния, б) предмет, лицо или место, в сторону которых направлено действие, или предмет, место, являющиеся конечным пунктом движения,
г) место или сферу деятельности, на которые направлено действие,
д) направление или направленность действия,
е) направленность предмета или его части в сторону чего-л.; 2) с предл. пад. -при указании на: а) предмет, на котором или на поверхности которого протекает действие или находится кто-л., что-л.,
ж) предмет или лицо как на поверхность, площадь, являющуюся местом нахождения,обнаружения чего-л.,
з) область применения или проявления какого-л. действия, б) предмет,пространство, в пределах которых происходит какое-л. действие, в) непосредственное отношение кого-л. к орудию действия.
2) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении временных отношений: 1) с вин.пад. - при указании на: а) время совершения какого-л. действия, б) время, на которое распространяются результаты действия; 2) с предл. пад. - при указании на: а) время совершения действия, б) время и сферу какого-л. действия одновременно.
3) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении обстоятельственных отношенийобраза действия: 1) с вин. пад. - при указании на: а) характер, образ действия, особенности протекания процесса, б) условия, обстоятельства, сопутствующие чему-л.; 2) с предл. пад. - при указании на: а) характер, образ действия, особенности протекания процесса, б) условия, обстоятельства, при которых совершается что-л. или проявляется какой-л. признак, выраженный именем, в) предмет, являющийся орудием какого-л. действия, г) состояние, положение, в котором находится кто-л., или деятельность, которой занимается кто-л.
4) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении количественно-определительныхотношений: 1) с вин. пад. - при указании на: а) меру, количество, определяющие границы чего-л., б) количественный показатель изменения чего-л. в результате какого-л. действия; 2) с предл. пад. - при указании на уровень, количество, расстояние, в пределах которого совершается, происходит что-л.
5) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении определительных отношений: 1) свин. пад. - при указании на предмет, по отношению к которому проявляется какой-л. признак, выраженный именем; 2) с предл. пад. - при указании на предмет, наличие которого характеризует, определяет другой предмет или другое лицо.
6) с вин. пад. Употр. при выражении отношения цели, указывая на: 1) цель,назначение какого-л. действия, выраженного глаголом; 2) предмет, лицо, коллектив, в интересах которого совершается что-л.; 3) разг. звание, специальность, профессию, в целях достижения или овладения которыми совершается что-л. (при управляющих глаголах: учиться, писать, защищать и т.п.).
7) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении объектных отношений: 1) с вин.пад. - при указании на: а) лицо или предмет, которые вызывают какое-л. действие или состояние, а также по отношению к которым это действие или состояние проявляется, б) лицо, коллектив или явление, на которые рассчитывают, надеются, к которым проявляют интерес, в) предмет, часть чего-л., являющиеся опорой, основанием чего-л., г) объект, для овладения которым совершается действие, д) предмет или явление, с которыми наблюдается или отсутствует сходство, с которыми сравнивается кто-л., что-л.; 2) с предл. пад. - при указании на: а) предмет, лицо, коллектив, являющиеся средоточием чего-л., служащие объектом проявления какого-л. действия, состояния, б) предмет, с помощью которого изготовляется или производится что-л., в) лицо, коллектив, организацию, которые обладают чем-л., за которыми числится что-л., г) что-л., что является границей какого-л. действия, состояния, свойства.
8) с вин. пад. Употр. при выражении отношения заместительства, указывая напредмет, служащий или предназначенный для обмена на что-л.
9) с вин. и предл. пад. Употр. при выражении причинных отношений: 1) с вин.пад. - при указании на мотивировку, причину какого-л. действия; 2) с предл. пад. - при указании на предмет, являющийся одновременно причиной и сферой проявления какого-л. действия.
2. частица разг.
Бери, возьми, получай, вот тебе.