обагрить - ( обагри́ть )


обагрить - Թարգմանություն

  1. кого-что կարմիր՝ ծիրանի ներկել, կարմիր գույն տալ, շառագունեցնել, շառազույն դարձնել
    заря обагрила белоснежную вершину Арарата - արշալույսը կարմիր ներկեց Արարատի ձյունափայլ գազաթը
  2. արյունով ներկել՝ շաղախել, արյունոտել

обагрить - Օրինակներ

обагрить руки в крови - ձեռքերն արյունով շաղախել՝ սպանություն կատարել

обагрить - բացատրություն

сов. перех.
см. обагрять.